KURUMSAL YÖNETİM VE RAPORLAMA:

Kurumsal Yönetim, yönlendirilebilir ve iyi iş anlayışı olan, objektiflik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ile yönetim faaliyetlerini kontrol ederek, pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun hizmet politikalarını, süreçleri ve insanları kapsayan bir iç sistem olarak tanımlanabilir. Amacımız firmaların tüm paydaşları ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin şeffaflığını arttırmaktır. Müşterilerimizin uyumlu işbirliği ile kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyoruz.